วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 20:52 น.

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561


001 70 ปีสงครามมหาเอเชียบูรพา : กับ 50 ปีแห่งความเงียบของอาชญากรรมสงคราม ว่าด้วยผู้หญิงผ่อนคลายชาวดัตช์ในอินโดนีเซีย (โดย ตุลย์ จิรโชคโสภณ)