วารสารฉบับล่าสุด

ป้ายโฆษณา

Links

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

Online

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

สมาชิก : 1
Content : 19
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 6802
วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 19:30 น.

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

001 70 ปีสงครามมหาเอเชียบูรพา : กับ 50 ปีแห่งความเงียบของอาชญากรรมสงคราม ว่าด้วยผู้หญิงผ่อนคลายชาวดัตช์ในอินโดนีเซีย (โดย ตุลย์ จิรโชคโสภณ)

002 “เมืองเชียงคาน” ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนไป กับการสร้างความหมายให้กับพื้นที่เมือง (โดย วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน)

003 วิถีชีวิตและความเชื่อทางศาสนาของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามชุมชนวัดพระคริสตประจักษ์ อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โดย ภูวมินทร์ วาดเขียน)

004 การวิเคราะห์วรรณศิลป์ในเพลงแรป ของปู่จ๋าน ลองไมค์ (โดย วรางคณา ปัญญามี)

005 “Love Letter” ละครเวทีเพื่อเสริมสร้างความรักของคริสเตียน (โดย ณัฐพร นรังสรรค์)

006 แนวทางการบรรเลงบนพื้นฐานทฤษฎีของเชงเคอร์ ในบทเพลง 12 แฟนตาเซีย ลาดับที่ 1-3 ของเทเลมันน์ (โดย เอกวิชญ์ เรือจรูญ และวิบูลย์ ตระกูลฮุ้น)

007 ทักษะการรู้สารสนเทศสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (โดย เทอดศํกดิ์ ไม้เท้าทอง)

008 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาของชาวปกาเกอะญอ : กรณีศึกษาบ้านป่าคานอก หมู่ที่ 11 ตาบลสะเมิงใต้ อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (โดย สุกานดา ทิพยะพร)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 20:21 น.
 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla templates VPS hosting plans Valid XHTML and CSS.