Online

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 14154

ค้นหาบทความ

LoginTime

วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 20:26 น.

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561


001 70 ปีสงครามมหาเอเชียบูรพา : กับ 50 ปีแห่งความเงียบของอาชญากรรมสงคราม ว่าด้วยผู้หญิงผ่อนคลายชาวดัตช์ในอินโดนีเซีย (โดย ตุลย์ จิรโชคโสภณ)

 

002  “เมืองเชียงคาน” ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนไป กับการสร้างความหมายให้กับพื้นที่เมือง (โดย วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน)

 

003 วิถีชีวิตและความเชื่อทางศาสนาของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามชุมชนวัดพระคริสตประจักษ์ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โดย ภูวมินทร์ วาดเขียน)

 

004 การวิเคราะห์วรรณศิลป์ในเพลงแรป ของปู่จ๋าน ลองไมค์ (โดย วรางคณา ปัญญามี)

 

005 “Love Letter” ละครเวทีเพื่อเสริมสร้างความรักของคริสเตียน (โดย ณัญพร นิรังสรรค์ )

 

006 แนวทางการบรรเลงบนพื้นฐานทฤษฎีของเชงเคอร์ ในบทเพลง 12 แฟนตาเซีย ลำดับที่ 1-3 ของเทเลมันน์ (โดย เอกวิชญ์ เรือจรูญ, วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น)

 

007 ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (โดย เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง)

 

008 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาของชาวปกาเกอะญอ : กรณีศึกษาบ้านป่าคานอก หมู่ที่ 11 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (โดย สุกานดา ทิพยะพร)

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla templates VPS hosting plans Valid XHTML and CSS.