วารสารฉบับล่าสุด

ป้ายโฆษณา

Links

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

สมาชิก : 1
Content : 19
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 6812

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

001 การสร้างตัวตนและสื่อความหมายในสังคมร่วมสมัย (โดย ศุภกาณฑ์ นานรัมย์)

002  วาทกรรมการพัฒนา ภายใต้ความหมายใหม่ “ไทยแลนด์4.0” (โดย เอนก รักเงิน)

003  บทบาทของชนชั้นกับการเมืองไทยในช่วง พ.ศ. 2549 – 2557 (โดย สุรศักดิ์ ศรีธรรมกุล )

004  ความท้าทายของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในอาเซียน (โดย จักรกฤษ์ เชื้อเมืองพาน )

005 การรับรู้ ต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (โดยทรงวุฒิ กระจ่างเย่าความรู้)

005  การศึกษาการจัดระบบการจัดการความขัดแย้งในระบบการบริการด้านการแพทย์ (โดย ประกิจ โพธิอาศน์)

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla templates VPS hosting plans Valid XHTML and CSS.