Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

สมาชิก : 8
Content : 20
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 3532

ค้นหาบทความ

Loginวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2286-945X

ลักษณะของวารสาร

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความวิชาการและองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นักวิชาการต่างสถาบันและบุคคลทั่วไป

ระยะเวลา ราย 6 เดือน


ข้อกำหนด

1. เรื่องที่รับพิมพ์ในวารสารต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร รายงาน หรือ สิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน

2. เนื้อหาของบทความ หรือ ข้อคิดเห็นใดๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป

3. ต้นฉบับต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์


ประเภทของผลงานที่จะรับตีพิมพ์

1. บทความวิจัย (Research Articles)

2. บทความวิชาการ (Articles)

3. บทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

4. บทความปริทรรศน์ (Review Articles)


 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla templates VPS hosting plans Valid XHTML and CSS.