วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1
ป้ายโฆษณา

Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

สมาชิก : 6
Content : 19
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 3029

ค้นหาบทความ

Loginวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความวิชาการและองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นักวิชาการต่างสถาบันและบุคคลทั่วไป กำหนดออกปีละ 2 ฉบับตามปีการศึกษา คือ ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยการเผยแพร่ในรูปแบบวารสารสิ่งพิมพ์ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์

 

ประเภทของผลงานที่จะรับตีพิมพ์

1. บทความวิจัย (Research Articles)

2. บทความวิชาการ (Articles)

3. บทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

4. บทความปริทรรศน์ (Review Articles)

 


 

 


วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

ISSN 2286-945X

 

 


 

สำนักงานวารสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถนนปรีดีพนมยงค์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทร. 035 276555 ต่อ 4523, 4500

โทรสาร 035 245400

อีเมล :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla templates VPS hosting plans Valid XHTML and CSS.