วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1
ป้ายโฆษณา

Online

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 19297

ค้นหาบทความ

LoginTime

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2017 เวลา 22:38 น.

ข่าวจากกองบรรณาธิการ

 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่งานค้นคว้าวิจัยและองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครอบคลุมสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น การพัฒนาชุมชน นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ดนตรี ภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา ศิลปะ วัฒนธรรม ปรัชญาและศาสนา ภูมิศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง


ประเภทของผลงานที่จะรับตีพิมพ์

1. บทความวิจัย (Research Articles)

2. บทความวิชาการ (Articles)

3. บทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

4. บทความปริทรรศน์ (Review Articles)


 


วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

ISSN 2286-945X

 

 


ดาวน์โหลด

เทมเพลตบทความวิจัย(.pdf)

เทมเพลตบทความวิจัย (.docx)

เทมเพลตบทความวิชาการ(.pdf)

เทมเพลตบทความวิชาการ (.docx)

แนะนำการเขียนรายการอ้างอิง (.pdf)

แนะนำการเขียนรายการอ้างอิง (.docx)

 


สำนักงานวารสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถนนปรีดีพนมยงค์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทร. 035 276555 ต่อ 4523, 4500

โทรสาร 035 245400

อีเมล :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 13:53 น.
 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla templates VPS hosting plans Valid XHTML and CSS.